top of page

Vertingiausios mediko savybės: nuoširdumas, sąžiningumas, atjauta, savitvarda, mokėjimas išklausyti pacientą, profesionalumas, noras padėti žmogui. Tad žmogus, nutaręs rinktis šią specialybę, turi būti savikritiškas ir mokėti teisingai vertinti ne tik savo mokslo gebėjimus, bet ir individualių savybių tinkamumą pasirinktai specialybei, mokėti dirbti komandoje, esant būtinybei tapti lyderiu. Gerai ir nepriekaištingai atlikti savo darbą, nes nuo to priklauso pacientų skaičius ateityje.

bottom of page